Stockholm

Staden bildar bolag för att slippa skatt

Stockholms stad bildar tre separata bolag för att slippa reavinstbeskattning när hyresfastigheter säljs. På så sätt får stadens bolag pengar över till annat.

– Det vore fel att inte förvalta stockholmarnas pengar på bästa möjliga sätt. Det här är ett sätt att se till att man får ut så mycket som möjligt av en sådan här affär, säger Joakim Larsson, moderat bostadsborgarråd.

Ser du några problem med att välja den här metoden, som gör att ni inte behöver betala reavinstskatt?

– Nej, jag tycker att det vore väldigt märkligt om man inte förvaltade stockholmarnas samlade tillgångar på detta sätt, för det finns ju ingen anledning att göra en affär dålig för Stockholms stads invånare.

För närvarande är det aktuellt med försäljning av drygt 5 000 lägenheter i de kommunala bolagen.

Om de allmännyttiga bostadsbolagen skulle sälja en hyresfastighet direkt till en annan ägare så måste företagen betala en reavinstskatt på förtjänsten vid försäljningen. Om vinsten är en miljard, blir skatten knappt 300 miljoner kronor.

Men om husen förpackas i separata bolag som sedan säljs, går det att undvika den här skatten och stadens bolag får mer pengar till andra projekt.

Socialdemokraterna som i princip är emot försäljningen, menar dock att metoden inte är oproblematisk:

– Det som ger mest resurser till stockholmarna, är den metod som man också ska använda. Dilemmat här är ju att det uppenbart är en gråzon, eftersom man också från den politiska majoriteten väljer att inte använda den här typen av bolag när man ombildar till bostadsrätter på det sättet få in mer pengar till skattebetalarna, säger Teres Lindberg, socialdemokratisk vice ordförande i det kommunala bostadsbolaget Svenska bostäder.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se