Antalet anmälda brott i länet ökar

Antalet anmälda brott ökar i länet samtidigt som färre brott klaras upp. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Allt fler brott anmäls i Stockholms län och det är på några områden som länet utmärker sig. När det gäller klotter i lokaltraiken ökade antalet anmälningar med 150 procent ifjol jämfört med året innan.

Ökningen beror till stor del på att SL numera dokumenterar och polisanmäler klotter i högre utsträckning. Däremot har antalet personer som åker fast för klotter inte ökat.

När det gäller bedrägerier och våldtäkter så ökar anmälningarna i länet, men färre brott klaras upp.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 11 procent från 2006 till 2007, men andelen våldtäktsbrott som klarades upp, minskade med 16 procent.

Vid rån gäller det motsatta - där har antalet anmälningar minskat med en procent men hela 25 proecnt fler rån klaras upp.