Dags att söka bidrag till gärdsgårdar

Nu är det dags för alla markägare som har gammal stenvast eller bandtun på sina ägor att söka bidrag från länsstyrelsen. Bidraget är 320 kronor metern för stenvast och 270 kronor metern för bandtun.

Stödet ingår i en en pott på 8 miljoner kronor per år som Gotland fått av EU och staten från 2007 till 2013 under rubriken Utvald miljö, ett projekt som syftar till att återskapa kulturlandskapet på Gotland.

I april kommer de första portionerna av pengarna att fördelas.

Förutom bidrag till stenvast och bandtun finns ytterligare nio bidrag att söka för åtgärder i landsbygden.
Stöden kan sökas via blanketter på Jordbruksverkets hemsida.