Just nu
HALLANDSÅS

Ny rättegång om tunnelbygget inleds

Under tisdagen börjar ytterligare en rättegång som handlar om tunnelbygget genom Hallandsås. Den här gången handlar det om utsläppen av cement och bentonitlera i Lyabäcken i samband med en provborrning på åsen sommaren 2003.

Det är Banverkets före detta projektchef Christer Möller och tunnelentreprenören Skanska-Vincis före detta projektdirektör Stig Eriksson som är åtalade för vållande till miljöstörning. Dessutom anser åklagaren att Banverket och Skanska-Vinci ska dömas till företagsbot.

Åklagaren menar att det var slarv som gjorde att bentonit och cement läckte ut från borrhålet och förorenade Lyabäcken och slog ut djurlivet där natten mellan den 21 och 22 juli 2003. Att cementen och bentoniten som skulle täta borrhålet pumpades ner under alldeles för högt tryck.

Men ingen av de åtalade vill kännas vid att de gjort något fel. Från Banverkets sida hävdar man att det inte finns något säkert samband mellan borrningen och utsläppet i bäcken. Skanska-Vinci hävdar till och med att de gjort utredningar som visar att det är osannolikt att utsläppen har med provborrningen att göra.