Kvinnligt företagande

Kvinnor driver och startar fortfarande färre företag än män i Västerbotten. Det finns mer än dubbelt så många manliga företagare än kvinnliga i länet.

Organisationen Företagarna granskade företag i landets samtliga kommuner. Bland de 100 mest jämställda fanns Robertsfors, Storuman och Vännäs med. Lycksele var sämst, tätt följd av Skellefteå och Umeå.

I Västerbotten är den offentliga sektorn dominant, då mer än 34 procent av västerbottningarna är statligt anställda. Och det påverkar enligt Maud Olofsson det kvinnliga företaget i länet.

- Jag tror att man kan se att i områden där vi har traditionellt manliga branscher, en stark offentlig sektor som inte öppnas upp så finns det färre kvinnliga företagare, säger Maud Olofsson.

Men enligt Kerstin Nilsson, som är universitetslektor vid Handelshögskolan i Umeå, påverkas det kvinnliga företagandet av att den offentliga sektorn i princip är låst för företagande. Hon tror också att ekonomi och risktagandet gör att kvinnor inte vågar starta ett eget företag.

- I en studie man gjorde var det 70 procent av kvinnorna som ansåg att byråkrati skrämde och därför ville de inte gå in i företagande. Och det är klart att om byråkrati och vi vet att upphandlingar i vård och omsorg så är de väldigt omfattande. Därför får vi så få kvinnor som företagare.

Reporter Alexandra Malmqvist-Olsson