HANASKOG

Tarkett varslar om uppsägning

39 anställda vid Tarketts anläggning i Hanaskog norr om Kristianstad varslas om uppsägning. Av de varslade är 24 arbetare och 15 tjänstemän. Företaget skall genomföra organisationsförändringar med start den 1 maj i år och förändringarna kommer att pågå under hela året.