Brister i uppföljning av familjehemsbarn

Många kommuner i landet får kritik för att de inte följer upp barn som placeras i familjehem. Enligt en rapport av Sveriges länsstyrelser, håller kommunernas socialtjänster inte kontakt med barnen och missar att ge dem tillräckligt stöd.

Resultatet för Gotlands kommun skiljer sig inte nämnvärt från det nationella. Enligt länsstyrelsen håller öppenvården för barn och ungdomar en bra kvalitet, medan familjehemsvården har stora brister.

Det som skiljer sig är att en större del av alla anmälningar utreds i Gotlands kommun i jämförelse med riket.

Men Socialtjänsten i Gotlands kommun tar lång tid på sig för att genomföra barnutredningar, anser länsstyrelsen.

- Allvarligast är nog att tillsynen och uppföljning av familjehemsvården är så bristfällig, vilket inte unikt för Gotland, säger socialkonsulent Christina Godarve.