Ökat samarbete ska minska stölder

Varje år försvinner varor för uppskattningsvis hundra miljoner kronor i Västra Götaland i samband med transporter. Nu vill polisen satsa hårdare på att komma åt transportstölderna.  Men för att det ska lyckas så krävs det bättre samarbete med transportföretagen.

Polisen har ingen aning hur stort värdet är på godset som årligen stjäls i Västra Götaland i samband med transporter.

Förra året anmäldes det totallt 476 transportstölder i södra Sverige, i Västra Götaland 132. Men polisen misstänker att den korrekta siffran kan vara minst dubbelt så hög.

Detta förklaras med att transportföretagen antingen helt struntar i att anmäla stölderna och gör de det så är det sällan som man i anmälan anger värdet på det stulna godset.

Och projektet går ut på att förmå transportföretagen att på ett bättre sätt samarbeta med polisen för att få bukt med transportstölderna.

För det har de hittills inte gjort, säger Per Arne Nilsson.

– Vi måste motivera branschen att anmäla vad som sker ute, säger Per Arne Nilsson. För det som framkommer i anmälningarna styr också polisens sätt att jobba.