Företagen nöjda med lärlingssystem

Intresseorganisationen Företagarna i Kronobergs län är mycket nöjd med Gymnasieutredningens förslag om en förändrad lärlingsutbildning.

-Men företagen får inte se eleverna som gratis arbetskraft, säger Olle Thermen, VD på Företagarna. ’

Han menar att företagen nu måste satsa på att öka kompetensen när det gäller handledning.

Ett 40-tal företag i länet har redan anmält intresse för att vara med i det pågåendet försöket med lärlingsutbildning.

En ny Sifo-undersökning som Företagarna gjort visar också att 55 procent, av småföretagen vill ta emot en lärling.

Nyheter Kronoberg

tomas.lindberg@sr.se