Markaryd

Polisen utreder svartarbete

Polisen utreder nu om den avvisningshotade Reza Rezai arbetat svart hos den däckfirma i Markaryd där han varit anställd.

Enligt polisen har Skatteverket inte fått in någon kontrolluppgift för 2007, och polisens utredning om skattebrott riktas mot däckfirmans ägare Harald Takvam.

Men Harald Takvam tillbakavisar uppgifterna och säger att allt beror på ett misstag.

Han säger att han har lämnat in en kontrolluppgift, men att han felaktigt fyllde i det samordningsnummer som Reza Rezai hade innan han fick ett riktigt personnummer. Det är därför som kontrolluppgiften inte registrerats som den ska, säger Harald Takvam.

På den blankett som Harald Takvam säger att han lämnat till Skatteverket finns uppgifter om att Rezai tjänat 144 500 kronor och att 43 247 kronor betalats in i skatt. Ett utdrag ur däckfirmans skattekonto visar också att det varje månad betalats in olika belopp i skatter och arbetsgivaravgifter.

Att polisen granskar skatten bottnar i den förundersökning om brott mot utlänningslagen som inleddes i förra veckan, sen det visat sig att Reza Rezai har jobbat utan arbetstillstånd i nära ett års tid.

Nyheter Kronoberg

angela.wiese@sr.se