Stockholm

Sjukhusmaten ska lagas i färre kök

Många sjukhuskök i Stockholms län är i så dåligt skick att landstinget vill att några få i privata storkök ska laga all sjukhusmat. Maten ska leveras fryst till de olika vårdenheterna och sen värmas på plats på varje avdelning.

Dagens sjukhuskök kommer alltså att försvinna och ersättas av storkök. Upphandlingen startar inom kort, och uppdraget att laga mat till sjukhusen ska starta i slutet av mars nästa år.

– Det här är inte i första hand för att spara pengar, utan för att maten ska bli så bra som möjligt, säger folkpartiets landstingsråd Maria Wallhager till Radio Stockholm.

Idag driver landstinget fyra stora sjukhuskök och förutom det köps mat från över femtio mindre kök i länet. Många kök är nu så omoderna att det kommer kosta stora pengar att renovera dem - samtidigt som livsmedelslagen skärpts och många äldre sjukhuskök idag har svårt att leva upp till de krav som ställs. Det är därför landstinget vill samordna matlagningen.

– Inte så mycket för att spara, enligt Maria Wallhager - som för att se till att  ingen ska bli sjuk av att tvingas äta mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Som det ser ut nu kommer stora produktionskök - kanske så få som två i hela Stockholms län - att laga all mat. Sen fryses den och fraktas till varje vårdenhet eller avdelning - där ett mottagningskök värmer maten till patienterna.

Enligt Maria Wallhager är det här ett krav från patienterna - och från de vårdanställda. Hon tror inte heller att det kommer att innebära att alltför många som idag arbetar i landstingets kök kommer att förlora jobbet - eftersom tanken är att alla ska kunna följa med till den nya arbetsgivaren.