Uppsala

Dålig tillgång på sköterskor i friskolor

Trots att skolhälsovården ska vara lika på kommunala och fristående gymnasieskolor, är det i praktiken stora skillnader när det gäller tillgång till skolsköterska. Uppsalas kommunala gymnasieskolor har oftast en heltidsanställd skolsköterska, medan en majoritet av de fristående gymnasieskolorna bara har en sköterska en dag i veckan. Det visar en rundringning Upplandsnytt har gjort till samtliga fristående gymnasieskolor.

Det här är något som kritiseras av Margareta Johansson på Ungdomshälsan i Uppsala:
- Självklart måste det vara bra med en stor lättillgänglighet när det gäller skolsköterska, för allt kan ju inte vi hjälpa till med.

Hade du önskat att man kunde ta hand om en del av de här ungdomarna på skolan där de går?
- Självklart skulle det ha varit bra att få mera stöttning på skolan direkt.

Även Friskoleelever som Radio Uppland talat med tycker att det är viktigt att det finns en sköterska på skolan dagligen: Mickaela Johansson gick ut ut en fristående gymnasieskola i fjol:
- Absolut är det bättre att det finns någon tillgänglig alla dagar, det ska ju alltid finns den chansen om man mår dåligt.

Då Sofie Ljungren gick gymnasiet såg hon knappt skolsköterskan:
- Jag tänkte aldrig på det, att jag kunde gå till henne, om hon varit synlig, om man hade vetat att hon funnits där, så hade det klart varit en fördel.

Enligt skollagen ska friskolan erbjuda en skolhälsovård som motsvarar den som ges i den kommunala gymnasieskolan. Men lagen reglerar inte i detalj. Och friskolor har oftast bara skolsköterska en dag i veckan.

På Internationella gymnasiet, en av Uppsalas 13 fristående gymnasieskolor, finns skolsköterskan på fredagar. Att ha en dagligen är en ekonomisk omöjlighet, tycker Matts Martling, tillförordnad rektor på skolan:
- Det är en liten skola så att det är ju helt ekonomiskt omöjligt att ha en skolsköterska som alltid finns tillhands, men vi försöker att kompensera det, genom att hon är tillgänglig ändå, via telefon och mail.

Monika Titor
monika.titor@sr.se