Vetlanda

Skriftlig varning till områdeschef

Den områdeschef i Vetlanda som köpte in tjänster till kommunen från en nära anhörig får en skriftlig varning av kommunen.

På kommunens hemsida skriver personalchefen Bo Fransson att den interna granskningen visar att områdeschefen köpte in ett larmsystem till en kommunal verksamhet för 45.000 kronor av ett företag som drivs av en anhörig till områdeschefen.

Larmsystemet har granskats av en utomstående konsult som menar att priset var rimligt, enligt Bo Fransson.

Områdeschefen har brustit i sin roll och har brutit mot Vetlanda kommuns interna regler, och får alltså en skriftlig varning.