Stora skillnader på stödet till barn

Socialtjänstens stöd till barn skiljer sig mycket mellan olika kommuner. Det visar en kartäggning som länsstyrelserna har gjort.

Enligt Madeleine Bergkvist, socialkonsulent på länsstyrelsen i Värmland är det fortfarande ofta så att barnet inte kommer till tals eller synliggörs i socialtjänstens utredningar.
Samtidigt har situationen förbättrats i de kommuner som börjat med en metod speciellt anpassad för barn.