norsälven

Två av husen måste rivas

Nu är det klart att två av de fem evakuerade fastigheterna vid skredriskområdet vid Norsälven kommer att rivas. Men än är det inte klart när arbetet med att säkra marken kan påbörjas eller när de boende i de återstående tre husen kan flytta tillbaka.

Att lösa in alla sex fastigheterna hade kostat mellan tio och elva miljoner kronor, alltså två till fem miljoner kronor mindre än att åtgärda marken, men då hade problemet med rasrisken kvarstått. Och för att komma åt statsbidraget som täcker 80 procent av kostnaderna, måste området säkras.