Äldreomsorgen i länet lite sämre än genomsnittet

Äldreomsorgen i länet är något sämre än i riket. Det visar socialstyrelsens undersökning, äldreguiden, som presenteras igår.

Det här är den första stora undersökningen som gjorts över landets äldreboenden både privata och kommunala.

Socialstyrelsen har undersökt hur delaktiga de äldre känner sig, om det finns gott om personal, om och vilken utbildning personalen har, hur ofta de äldre får mat och om de äldre får träffa samma personal eller måste byta ofta.

Västerbotten ligger strax under rikssnittet på de flesta områden. PÅ två områden är kvaliten i länets äldreomsorg bättre är riksnittet.

Det är när det gäller uppföljning - det vill säga hur beslut om bistånd till äldre följs upp och att ge närståendestöd, att anhöriga som vårdar sin make elle maka eller pappa eller mamma kan få avlastning Allra bäst på att ge stöd till anhöriga är Skellefteå, Nordmaling och Vilhemina,

Några kommuner i länet sticker ut och har goda resultat när det gäller andel personal.

Äldreguiden har undersökt hur mycket tid personalen har för att ge hjälp både på äldreboenden och inom hemtjänsten. Allra bäst är Robertsfors tätt följt av Vilhemina.

Sämst när det gäller personal är Vännäs och Norsjö.

När det gäller maten och de äldres möjlighet att påverka när de får mat och vilken mat de får, att de får välja mellan minst två rätter har länet fått poängen 3,2 i landet är poängen 3,5.

Umeå kommun har lyckats bäst i länet med de äldres mat .