Luleåstudenter skriver om Kina

Det är flera studenter på Luleå tekniska universitet, som skriver examensarbeten med anknytning till Kina. Det handlar bland annat om olikheter i tidningsannonser.

Om man går in på universitetets hemsida hittar man flera examensuppsatser, som har anknytning till Kina. Det handlar till exempel om landets förhållande till USA och Taiwan och de förändrade levnadsförhållandena och den ekonomiska utvecklingen i Kina.

Linda Reinholdsson har tillsammans med Erica Viklund och Therése Brun vid musik- och medieinstitutionen i Piteå jämfört annonser från Ikea i svenska och kinesiska tidningar.

- Den största skillnaden är egentligen att de svenska annonserna innehåller en inte lika omedelbart uppfattningsbar humor, medan de kinesiska annonserna är mer rakt på, då de framhåller att: det här är bordet och det säljer vi, säger Therése Brun.

Anledningen till att studenterna valde just att ta med Kina i sin uppsats var att institutionen i Piteå redan hade ett samarbete med ett universitet, som heter Sin hua i Peking.

De gjorde också besök i Kina för att få underlag för sin uppsats och de upplevde kulturella skillnader.

- Bara en sådan sak som att boka ett möte med en kinesisk person jämfört med en svensk person är en väldigt stor skillnad. Det är också otroligt mer formellt i Kina än vad vi är vana vid i Sverige, säger Therése Brun.

Linda Reinholdsson och Therése Brun arbetar nu på reklambyrån Märkvärdig kommunikation i Luleå och de kan tänka sig att utföra reklamjobb åt kineser.

- Vi hoppas det i alla fall. Vi har kontakter med en byrå i Peking och vi är inte avskräckta av avståndet och skillnaderna mellan Sverige och Kina, säger Linda Reinholdsson.

Niklas Jälén, SR Norrbotten