västerås

Sökes: Familjer till ensamma flyktingbarn

Nu behövs familjehem som kan ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ett avtal kan vara på gång som innebär att Västerås stad ska ta emot barn som kommer till Sverige utan föräldrar.

På familjehemsrekryteringen i Västerås ska man under våren göra en satsning på att hitta lämpliga familjer.

- Det är en helt ny grupp som vi behöver familjer till och vi kommer med riktad annons att söka efter familjer som vill ställa upp och ta emot de här barnen som kommer helt utan föräldrar, berättar Marie Larsson, familjehemsrekryterare i Västerås stad.

Västerås stad funderar just nu på om man ska teckna ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Utredaren Yvonne Pettersson säger att det finns en viljeinriktning att skriva avtal, och ett beslut i frågan kan komma i april eller maj i år.

Men även om det idag inte finns ett avtal tar man redan idag emot en del flyktingbarn som kommer utan föräldrar, och fler ensamkommande flyktingbarn väntas under våren.

På familjehemsrekryteringen vill man vara förberedd, Därför börjar man nu söka efter både tillfälliga jourfamiljer och familjehem där barnen kan vara en längre tid.

Som P4 Västmanland berättat tidigare är det brist på familjehem i Västerås, och att hitta familjehem åt ensamkommande flyktingbarn kan vara extra svårt, tror Yvonne Pettersson.

Hon säger att det ofta handlar det om pojkar i övre tonåren, och de kan ha varit med om svåra upplevelser.

De blivande familjehemmen kommer därför att få extra stöd för att klara uppgiften, enligt familjehemsrekryterare Marie Larsson.

- Vi har en förhoppning om att vi ska kunna utbilda familjerna att kunna ta emot barn med speciella bekymmer och speciella traumatiska upplevelser som de kanske har med sig, säger Marie Larsson till P4 Västmanland.