Nyköping

Studsvik i stort brittiskt uppdrag

En sammanslagning av företag, där Studsvik utanför Nyköping är med, har fått i uppdrag att utveckla och driva Storbritanniens slutförvar för lågaktivt avfall.

I uppdraget, som är värt 125 miljoner pund under de första fem åren, ingår också att utveckla en strategi för att minska volymen avfall som går till slutförvaring.