Länet

Sommarjobb - ett lotteri

Chanserna för ungdomar att få ett sommarjobb via kommunen beror på var i länet man bor. Sen det statliga bidraget drogs in är det upp till varje kommun att bestämma hur mycket dom vill satsa.

Halmstad kommun erbjuder bara 60 sommarjobb i år. De kan gå till ungdomar som själva inte har kontakter, till exempel att föräldrarna inte är etablerade på arbetsmarknaden eller ungdomar med olika sociala problem.

Falkenberg har valt att göra likadant. Där erbjuder kommunen i år 80 sommarjobb.

Att bara erbjuda dessa jobb till ungdomar som har störst behov är något man även funderar på i Halmstad. Som det är just nu har alla elever i årskurs 1 på gymnasiet möjlighet att söka jobben som sen lottas ut.