nedre dalälven

Myggmedel kan bli permanent

Det bolag som tillverkar det myggbekämpningsmedel som används kring Nedre Dalälven vill att medlet ska få ett permanent godkännande av Kemikalieinspektionen.

Något som skulle kunna leda till att det används av fler och på fler ställen. Som det är nu måste Kemikalieinspektionen ge dispens för varje besprutning. Men om Kemikalieinspektionen godkänner preparatet så är Artdatabanken i Uppsala oroliga för vad som kommer att hända.
- Vi är ju väldigt oroliga för att det här ska kunna leda till ett godkännande. De ekologiska konsekvenserna av en mer storskalig användning är inte utredda. Det säger Håkan Ljungberg på Artdatabanken.

Som det är nu så måste den som vill bekämpa myggor med BTI, eller Vector Bac som produkten heter, ansöka om dispens hos Kemikalieinspektionen.

Men om Kemikalieinspektionen ger ett produktgodkännande så är det mer eller mindre fritt fram för vem som helst att bekämpa stickmyggor var som helst med BTI, bara man kan visa att man ha rätt yrkeskunskap. Det säger Lars Lindkvist som handlägger myggärendet på Kemikalieinspektionen.
- Det är endast för yrkesmässig användning.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se