ÖSTERSUND

Spår av läkemedel i Storsjön

Rester av värktabletter och antidepressiva läkemedel finns i Storsjöns vatten, det har landstinget funnit i en undersökning av vattnet.

Vid reningsverket i Göviken strömmar rent vatten åter ut i Storsjön, så rent som det nu kan bli. För det har alltså visat sig att en del läkemedelsrester åker med vattnet ut i Storsjön eller fastnar i reningsverket slam.

Landstinget har undersökt 70 substanser och kartläggningen är den första som gjorts i norra Sverige och den kommer att följas upp med nya undersökningar framöver.

Syftet med undersökningen är att utreda läkemedels miljöpåverkan men också att ge kunskap till läkarna om medicinernas olika miljöpåverkan.

Proverna är tagna på olika ställen, ytvattnet i Storsjön, avloppsvattnet från sjukhuset, dricksvattnet och i slammet i reningsverket. Och spår av läkemedel fanns i alla prover utom dricksvattnet.

I avloppsvattnet från sjukhuset fanns exempelvis spår av kvinnligt könshormon, i reningsverkets slam fanns spår av antideprissiva medel och i Storsjöns vatten rester av smärtstillande läkemedel.

Det är låga nivåer i dag men risken finns att de här läkemedlen på sikt påverkar djurlivet i sjön.