Fler sociala kooperativ i Norrbotten

Sociala kooperativ är riktiga företag inom olika verksamheter som anpassas efter människornas behov. Det handlar om människor med någon form av psykisk ohälsa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

- Många människor har haft svårt att hitta en möjlighet att utföra ett arbete, säger Kurt Hofgren ordförande för Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO, i Norrbotten.

Sedan tidigare finns två etablerade sociala kooperativ i Luleåområdet. Nu har Råneå, Piteå och Gällivare valts ut som pilotprojekt där också distansutbildning sker genom Sunderby folkhögskola i att driva ett social kooperativ.

Och sociala kooperativ är riktiga företag där vinsten går tillbaka till verksamheten, menar Kurt Hofgren.

- Den enda skillnaden här är att här har man gått samman flera stycken och får ett stöd från arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att man inte har en hundraprocentig förmåga utifrån de fyrtio timmarna i veckan som vi pratar om. Utan man behöver stöd för att orka arbeta, säger han.

Sussanne Blomdahl är projektledare vid Sunderbyns folkhögskola och har arbetat med sociala kooperativ i tio år, hon anser att verksamheten är viktig för demokratin i samhället.

- Det är en demokratifråga i samhället, har alla rätt till arbete och på vilket sätt ska man kunna skapa det. Nu ser man samhällsekonomiska vinster med att människor kommer ut i arbete. Jag tror inte jag har mött någon som inte har drömmen kvar att komma ut i arbete, konstaterar hon.

Kafé Valborg, elevkaféet på Sunderbyns folkhögskola är ett socialt kooperativ och där jobbar Christina Nissinen som är utbildad ekonom.

- Jag mår mycket bättre nu och har sluppit vara inlagd på tio år, säger hon.

Christina Nissinen tycker det är mycket viktigt att ha ett arbete.

- Ja, att man är delaktig i samhällsutvecklingen och känner att man är med och har ett framtidshopp, säger hon.

Maritha Mossberg SR Norrbotten.