Blekingepolisen sämst på våldsbrott

Blekinge är sämst i landet på att klara upp våldsbrott, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Polisen lyckas bara lösa vart tionde våldsbrott i länet, vilket är det sämsta resultatet i landet, enligt myndigheten.

För några år sedan såg läget bättre ut, då klarades 14 procent av våldsbrotten upp i Blekinge.

Tillförordnande länspolismästaren Jan Olofsson säger till Blekinge Läns Tidning, att det är svårt att säga vad nedgången beror på, men att Blekingepolisens omorganisation förra året kan ha spelat roll.