KARLSKOGA

Uppsägningar på Onninen - facket missnöjda

Resultatet av förhandlingar mellan facket och företaget Onninen blev att 16 personer sägs upp från centrallagret i Karlskoga. Alla berörda fick beskedet på måndagen enligt Karlskoga Kuriren.

Fackförbundet Handels ombudsman, Christer Drotth, säger att i huvudsak sker uppsägningarna efter turordningslistan. Han säger också att de inte är nöjda med utfallet, utan hade hoppats att övertaligheten skulle ha kunnat lösas på annat sätt.

T.ex. om några hade velat ta studieledigt eller slutat av andra orsaker.

Det var i februari som företaget som Onninen gick ut med varsel och berättade om en kommande omorganisation.