Mariestads äldreboenden får högst betyg

Äldreboendena i Skaraborg är bättre än riksgenomsnittets. Och Mariestad har bäst äldreboenden i Skaraborg.
Detta visar Socialstyrelsens Äldreguide i vilken 2 000 äldreboenden har betygsatts.
– Nu kommer våra politiker att se att vi har det bättre än exempelvis Skara och att de kan spara väldigt hårt, tror Lennart Magnusson, vice ordförande för SPF i Mariestad.

Politiker i Mariestad gläds åt det fina betyget men från fackligt håll är man mer tveksam. 

Målet med Socialstyrelsens äldreguide är att främst äldre själva ska kunna jämföra kvalité på vård och omsorg på olika äldreboenden. Kriterierna som mäts är bland annat personaltäthet, delaktighet, kompetens och kontinuitet. 

I åtta av de tio mätta kategorierna får äldreboendena i Mariestad högre betyg än riksgenomsnittet.

Topplatsen gläder socialnämndens ordförande i Mariestad, som ser det som ett kvitto på att kommunen gör rätt saker. 

– Det är alltid positivt med höga betyg, säger ordförande Åke Lundqvist. 

Andra är mer skeptiska till lovorden. Eva Edgren är vice ordförande i Kommunal. Hon känner inte igen den ljusa bilden:

– Många av våra medlemmar upplever arbetssituationen som pressad. När man väl flyttar till ett särskilt boende så har man ofta en demenssjukdom eller ett funktionshinder och vårdtyngden blir ju hög, säger Eva Edgren som också tycker att det är en svaghet att det bara är chefer som fått svara på de frågor som utgör underlaget i Äldreguiden: 

– Det är ju deras syn som kommer fram. Våra medlemmar har ju inte varit med och svarat.  

Lennart Magnusson är vice ordförande i pensionärsorganisationen SPF i Mariestad. Han menar att det finns en risk att den här sortens jämförelser paradoxalt nog kan straffa äldreboenden och kommuner som får höga betyg. 

Lennart Magnusson har själv en bakgrund som politiker för centerpartiet. Han säger att nyckeltal där kommunen får högt betyg ofta leder till en ökad risk för just nedskärningar: 

– Jag har varit med i nämnder där man ständigt tittade på nyckeltal. Såg man att Mariestad låg bättre till så tyckte man att man kunde trycka till där lite, säger han.