BERG

Politiker i Berg kritiseras av revisorer

Beslutsunderlaget för att lägga ned skolorna i Skålan, Kövra, Klövsjö och Oviken har brister, eftersom det är otydligt vilka kostnader kommunens olika skolenheter har.

Det konstaterar Bergs kommuns revisorer, som låtit granska hur verksamhetsnämnden hanterat skolutredningen.

Men nämnden har följt sitt politiska uppdrag och agerat helt enligt fullmäktiges beslut, enligt revisorerna.

Däremot borde politikerna i Berg ha tagit tag i frågan om skolans framtid långt tidigare, anser revisorerna.