Sverige

Omdiskuterat myggift kan spridas i Sverige

Myggiftet BTI som används kring Nedre Dalälven kan bli tillåtet att användas över hela Sverige. Företaget som tillverkar bekämpningsmedlet har nämligen lämnat in en ansökan om ett ett så kallat produktgodkännande till Kemikalieinspektionen. Det här oroar nu Håkan Ljungberg som arbetar på Artdatabanken i Uppsala eftersom myggiftet kan vara negativt för naturen

Som det är nu så måste den som vill bekämpa myggor med BTI, eller Vector Bac som produkten heter, ansöka om dispens hos Kemikalieinspektionen.

Men om Kemikalieinspektionen ger ett produktgodkännande så är det mer eller mindre fritt fram för vem som helst att bekämpa stickmyggor var som helst med BTI, bara man kan visa att man ha rätt yrkeskunskap.
Även Kemikalieinspektionen medger alltså att det finns vissa risker med att släppa myggbekämpningen med BTI fri.

Men Håkan Ljungberg på Artdatabanken håller inte med. Och han är orolig för vad som händer om Kemikalieinspektionen beslutar om ett produktgodkännande.
 - Det är ett farligt experiment, säger han till SR Gävleborg.