karlstad

Leksaksaffär tvingas betala hyra i efterhand

De danska ägarna till leksakföretaget Toy’s R Us i Karlstad förlorade en tvist vid tingsrätten i Värmland mot fastighetsägaren, och ska betala rättegångskostnader på drygt 100 000 kronor och hyreskostnader på närmare 1,5 miljoner kronor.

Anledningen till tvisten var att hyresgästen var missnöjd med läckage vid regn och därför inte betalat sin hyra. Istället deponerades den från den 1 december 2006 till och med den 30 juni 2007 hos länsstyrelsen.

Enligt tingsrätten har fastighetsägaren gått med på en skälig nedsättning av hyran.