karlstad

Protester mot p-avgifter

Personalen vid vårdcentralen på Kronoparken protesterar mot landstingets beslut att av miljöskäl avgiftsbelägga parkeringen med 300 kronor per månad.

Anledningen till missnöjet är bland annat att många anställda har långa resvägar, med dåliga eller obefintliga kommunikationer, och därför måste ha egen bil.

Dessutom används privata bilar i tjänsten, och går inte det måste vårdcentralen i framtiden ha tillgång till leasingbilar eller taxiresor för att besöka sjuka, tycker personalen.