Svält ökar effekten av cellgifter

Behandling med cellgifter mot cancer ger ofta svåra biverkningar, som illamående och håravfall. Problemen beror på att cellgifterna inte bara slår mot cancercellerna, utan även angriper kroppens friska celler. Men en studie pekar nu mot en ny möjlig metod för att ge cellgifter. Enligt forskarna kan kortvarig svält eller fasta innan cellgiftsbehandlingen stärka kroppens egna celler, men lämna cancercellerna sårbara.

Cancerforskare har i årtionden försökt hitta metoder att styra cellgiftsbehandlingar så att de angriper just cancercellerna, och inte resten av kroppen. Och forskare vid University of California i Los Angeles kan ha hittat ett sätt.

Mycket höga doser cellgift
Forskarna lät en grupp möss fasta i två dagar, och gav dem sedan mycket höga doser av ett cellgift. En kontrollgrupp av möss, som fått äta normalt, fick samma doser. Och de utsvultna mössen klarade sig märkbart bättre. De visade få spår av biverkninar, och återfick snart den vikt de tappat under fastan.
Bland mössen som fått äta normalt däremot dog nästan hälften, och de överlevande visade tydliga tecken på svåra biverkningar, bland annat håravfall och rörelseproblem.

Okänd mekansim bakom
Provrörstester med mänskliga celler visade liknande resultat - mänskliga nervceller, som fått lite näring hade större motståndskraft mot cellgifterna. Cancerceller klarade sig däremot dåligt.
Gunilla Enblad, professor i onkologi och verksamhetschef på canceravdelningen på akademiska sjukhuset i uppsala, tycker att resultaten är spännande:
– Man har uppenbarligen hittat en mekanism som man inte känt till tidigare för att försätta kroppen i ett slags vilostadium, men cancercellerna har uppenbarligen inte den mekanismen och det är ju oerhört intressant, och skulle kunna ge många uppslag för hur man kan skydda kroppen.

Ökade doser utan biverkningar 
Men det kommer troligtvis inte att bli aktuellt att låta cancerpatienter svälta innan cellgiftsbehandlingar. Snarare är det viktigt att få i sig ordentligt med mat, så att man orkar med de krävande behandlingarna. Mycket mer forskning behövs, men kanske kan man i framtiden ta fram läkemedel som efterliknar effekterna av en tillfällig svält, säger Gunilla Enblad.
– Om det här stämmer så är det ju väldigt intressant, det kan vara en väg mot en ny behandling om man hittar mekanismen bakom, just för att kunna öka doserna utan att öka biverkningarna.


Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se