Älvkarleby

Skolverket kritiskt till Älvkarleby

Älvkarleby kommun får kritik av Skolverket efter att nära en tredjedel av eleverna lämnat grundskolan utan fullständiga betyg.

Skolinspektörerna påpekar också att det saknas en analys över varför fler elever fick godkänt i slutbetyget än vad de fick i det nationella provet.

70 procent av femteklassarna nådde målen i de nationella proven och det är för lite menar också Skolverket.

Älvkarleby kommun har nu tre månader på sig att åtgärda bristerna.