Fallet Louise

Vetlanda kommun JO-anmäls

Vetlanda kommuns förslag att låta pappan till flickan Louise behålla vårdnaden om flickan retar många privatpersoner.

Efter att beslutet blev känt har flera personer anmält kommunen till Justitieombudsmannen, JO.

Vetlanda kommun har inte tagit hänsyn till dom mänskliga rättigheterna menar en person i sin anmälan, medan en annan anser att det är moraliskt och etiskt fel att ge pappan vårdnaden.

Louise som fyller 18 år i höst är familjehemsplacerad och även om pappan, som dömts för övergrepp på henne, har vårdnaden har han ingen formell makt över henne.