SKÅNE

Lång väntan för barn som far illa

Brister finns i den skånska barnavården, men inga allvarliga missförhållanden. Det visar en granskning som länsstyrelsen har gjort av bl a familjehemsvård och barnavårdsutredningar i sju skånska kommuner. Bland dem finns Hässleholm, Osby och Tomelilla.

Bristerna gäller främst hur kommuner hanterar anmälningar om att barn far illa. Det står i lagen att en sådan utredning ska inledas utan dröjsmål. Men ändå tar det ibland mellan två och fyra veckor innan socialtjänsten fattar beslut om att en utredning ska göras.

Det är inte alltid tydligt varför det inte blir någon utredning och länsstyrelsen konstaterar att det finns fall som borde ha utretts, men där det inte har skett.

Granskningen visar också att kvaliteten på dom utredningar som görs är ojämn. En tydlig förbättring är dock att barn kommer till tals och blir sedda och lyssnade på.

I 90 procent av fallen har utredarna talat med eller observerat barnet minst en gång.

När det gäller familjehemsvården finns det stora skillnader mellan dom undersökta kommunerna. En del barn får allt för sällan besök av sin socialsekreterare, men där det finns familjehemssekreterare får barnen oftare besök och får prata ensamma med honom eller henne.

Av barnen fick utredarna bl a veta att alla visste varför dom bodde i familjehem och att nästan alla hade kontakt med sina föräldrar. En del barn tyckte det var jobbigt att föräldrarna inte alltid höll vad dom lovat. En del hade föräldrar som skällde mycket både på socialsekreteraren och familjehemsföräldrarna.