Skövde

Ambulansvården får kritik

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Om ambulanssjukvården hade haft bättre rutiner för hur man ska ta hand om patienter med buksmärtor så hade man kanske kunnat rädda livet på en patient, menar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har granskat ett fall där en man med magsmärtor avböjde transport med tillkallad ambulans, men dagen därpå avled mannen på sjukhuset i brustet magsår.

Socialstyrelsen anser att verksamhetschefen för ambulanssjukvården måste se över rutinerna för den här typen av fall, så att risken för att liknande händelser ska minska.