Östergötland

Landstinget uppmanar till hepatit-test

Landstinget uppmanar nu personer som fått blodtransfusion mellan 1965 och 1991 att testa sig för hepatit C. Smittan tros ha kommit till Sverige i mitten av 60-talet men upptäcktes först 20 år senare.

Den som fått blod under perioden kan ha fått viruset utan att veta om det.
– Man kan gå symtomfri med smittan hela livet, säger Bengt Normann, smittskyddsläkare i Landstinget i Östergötland. Men hepatit C kan på sikt orsaka leversvikt och även levercancer, och nu finns det läkemedel att behandla infektionen med.
Samtidigt menar Bengt Normann att det inte finns någon anledning till oro.
– Sannolikeheten för den enskilde att man ska ha smittats är otroligt liten. Samtidigt är det väldigt många individer under perioden som fått blod, så det finns rimligtvis personer som är hepatit C smittade utan att veta om det.

Nya mediciner
Hepatit C tros ha kommit till Sverige under mitten på 60-talet, men upptäcktes först 20 år senare. Det var 1992 som sjukvården började testa donerat blod för sjukdomen, och därför är den övre gränsen för de som nu uppmanas testa sig satt till 1992. Anledningen till att man nu har startat kampanjen, är alltså de nya mediciner utvecklats.

Gratis blodprov
Om man vet att man fått blod under perioden ska man enligt Bengt Normann gå till sin vårdcentral. Ett test för hepatit C sker genom ett vanligt blodprov och undersökningen är avgiftsfri.
– Om det visar sig att man testar positivt blir man remitterad till infektionskliniken, berättar Bengt Normann. Det kan sen bli aktuellt med medicinering.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se