Katarina Wikars

Antagligen ska jag skriva om radion, att jag tycker om att klippa ihop, om röster och ljud.

Att jag tror att radioprogram ska väcka fler och nya frågor, snanare det än att ge svar. Att upprepning och händelöshet heller inte är att förakta. Och att jag är producent för K1 som sänds på torsdagar, en ganska fri yta i etern, hoppas jag.