uppsala

Professorer belönas med ansett pris

Två professorer i Uppsala får dela på Göran Gustafsson-prisen. Det är matematikprofessor Tobias Ekholm och professor i teoretisk fysik Ulf Danielsson som belönas. Tillsammans med ytterligare tre forskare får de dela på 23 miljoner kronor.

De andra forskarna kommer från Stockholm och Linköping. Göran Gustafsson-prisen är de största prisen i Sverige för naturvetenskaplig forskning.