Selimovic ersätter Lantz.

Jasenko Selimovic tar över programledarrollen på talkshowtiden 15.03 måndagar och tisdagar. Annika Lantz fortsätter sända sitt program ”Lantz i P4” samt medverka i utvecklingsarbetet inom ekoredaktinoen.

I tisdagens program undrar Jasenko om debatten inte borde handla om Sveriges varumärke, istället för Absolut vodkas. Vilket värde har epitetet ”Svensk” i internationell marknadsföring? Dessutom frågar sig Jasenko hur den finska erotiska retoriken mår, efter att han läst de SMS som den finländske utrikesministern sänt från sin tjänstetelefon.

Eposta till programmet!

Selimovic@sr.se