Matematik ska bli roligare

För att fler grundskoleelever i Karlskrona ska tycka att matte och naturvetenskap är intressant så ska lärarna mötas i små grupper och inspirera varandra till att undervisa bättre.

På måndagen träffades ett hundratal lärare för att diskutera hur man ska engagera eleverna i ämnena, som kan anses som svåra och tråkiga.

No-ämnena i allmänhet och kemi i synnerhet är dom ämnen som flest elever inte blir godkända i, och matematiken kommer inte långt efter.

Och kommer man inte tillrätta med det här så får det konsekvenser, tror Pär Aronzon.

– Det är en utarming kunskapsmässigt som drabbar industrin till syvende och sist, säger han.

För att eleverna ska få bättre undervisning ska lärarna prata ihop sig i speciella grupper och dela erfarenheter och inspirera varandra till bättre lektioner.

Björn Djurberg
bjorn.djurberg@sr.se