Hot och trakasserier - en del av den politiska vardagen i Haninge

Att Nationaldemokraterna tänker ta sig in Orsas kommunfullmäktige i omvalet i mars oroar många. I Haninge kommun, där Nationaldemokraterna har två mandat sedan tidigare, vet man hur det är att ha främlingsfientliga krafter i fullmäktige. Hot och trakasserier har blivit en del av vardagen, berättar Haninges kommunalråd Pelle Svensson.

- Hemskickade försändelser som man inte har beställt, klotter på huset och även muntliga hot som har framställts på olika sätt, säger Pelle Svensson om situationen i Haninge.

Han säger att man som politiker i Haninge tänker på vad man säger och blir försiktig.
- Man kan inte sticka under stol med att det här påverkar människors vilja och ork.
- Det är klart att det påverkar och är i grunden ett jätteallvarligt hot mot demokratin.

På grund av hotbilden så är Haninges kommunalråd Pelle Svensson den enda i kommunen som uttalar sig om Nationaldemokraterna. Hans företrädare blev varse vad det kan innebära.
- Jag ska inte säga i vilken grad det har medverkat till att till exempel min företrädare har slutat, men visst har det varit en bidragande orsak, säger Pelle Svensson.

Hoten har även påverkat Pelle Svenssons egen tillvaro.
- Jag vidtar de säkerhetsåtgärder som jag anser nödvändiga för att inte utsätta mig och min familj för någonting, säger Pelle Svensson och syftar på larm i bostaden och bärbart larm.