ESKILSTUNA

Nytt barnahus inreds

Om några veckor öppnar ett barnahus i Eskilstuna, ett hus där barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp, ska få stöd och där en samlad utredning med barnet ska ske.

Det är ett samarbete mellan kommunen, polis och åklagarkammaren. Rädda barnen är också med i arbetet. De har gett i uppdrag till tre studenter vid Mälardalens högskola, som läser rumslig gestaltning, att inreda de två väntrummen i barnahuset. Barnahuset i Eskilstuna öppnar den 21 april.

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se