Kritiker tycker till

Ett flummigt kulturpolitisk program

Flera av de som kommit med synpunkter på förslaget till kommunens kulturpolitiska program tycker att det är flummigt och innehåller för få konkreta mål eller satsningar.

Faran är att programmet bara blir en vision och inget användbart dokument, tycker kritikerna

Remissvaren kommer att diskuteras vid kulturpolitikernas nästa sammanträde den 15 april, för ett beslut senare i vår.

Ett tjugotal kulturinstitutioner och några privatpersoner har lämnat sina synpunkter på kommunens kulturpolitiska program.

Många är väldigt positiva till att programmet äntligen tagits fram, men många tycker också att programmet är för flummigt och saknar konkreta mål. Andra är direkt kritiska.

Kritiken handlar främst om att det kulturpolitiska programmet saknar konkreta, mätbara mål. Frågan är också vad programmet ska användas till. Hur ska det följas upp och utvärderas?

Flera av kulturinstitutionerna saknar eller är missnöjda med hur deras verksamhet beskrivs i programmet. Det gäller bland annat studieförbunden, hembygdsförbunden, länsinstitutionerna men också de eldsjälar som arbetar på amatörnivå.

Bland de konkreta förslag som förs fram i remissvaren märks ett resurscentrum för konst på Gotland, ett ateljéhus med arbetsplatser, ett lokalt kulturråd och kyrkan vill att domkyrkan i Visby blir en mer levande kulturscen, inte bara för musik utan även för dans och konst.

Vad som framförallt saknas i det kulturpolitiska programmet är konkreta handlingsplaner där det klart framgår vad kommunen vill satsa på och varför.

Remissvaren kommer att diskuteras vid kulturpolitikernas nästa sammanträde den 15 april, för ett beslut senare i vår.