Miljösamarbete med Ryssland

Regeringen beviljar en kvarts miljon kronor i projektanslag till länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten för ett miljö- och energisamarbete med de ryska regionerna Karelen och Murmansk.

Syftet med projektet är att utveckla konkreta lösningar på rysk sida för produktion av förnybar energi och export av biobränsleprodukter.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se