Barn i familjehem följs inte upp

Var femte kommun får allvarlig kritik för att man inte följer upp barn som placeras i familjehem. Socialtjänsterna håller inte kontakt med barnen och vet inte om de behöver extra stöd i skolan eller i kontakten med föräldrarna, det visar en riksomfattande rapport som Sveriges länsstyrelser har gjort.

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna följa upp barn i familjehem varje halvår.