Landets äldreboenden jämförda i äldreguide

Från och med igår kan man jämföra landets äldreboenden i socialstyrelsens äldreguide som hittas på internet. Där kan också kommunernas äldreomsorg som helhet jämföras med varandra.

När uppgifterna om äldreomsorgen i kommunerna i vårt sändningsområde sammanställs visar det sig att Dals-Ed är bäst på tillgänglighet med betyget fyra på en femgradig skala. Med tillgänglighet menas möjligheten för äldre att FÅ vård och omsorg i kommunen. När det gäller personaltäthet hamnar Bengtsfors, Åmål och Trollhättan bäst i jämförelsen. Då räknas både personal inom äldreboenden och hemtjänst Andelen personal med yrkesutbildning för sitt arbete är högst inom äldreomsogren i Dals-Ed och Trollhättan. Lägst ner när det gäller personalens formella kompetens hamnar Melleruds och Bengtsfors kommuner. De äldres möjlighet att välja mat och få mat på de tider som passar dem bedoms vara bäst i Uddevalla och Sotenäs. Och det är alltså fr.o.m igår möjligt att själv jämföra landets alla äldreboenden inom de här och flera andra specialområden via internet genom att gå in på Socialstyrelsens webbplats.