Dom i EG-domstolen

Homosexuell ska få efterlevandepension

En efterlevande i ett homosexuellt äktenskapsliknande förhållande har precis samma rättigheter som en efterlevande i ett tvåkönat äktenskap. Det har EG-domstolen slagit fast i en dom som kan få stor betydelse för homosexuellas rättigheter.

EG-domstolens dom gäller ett mål i Tyskland och handlar om en man som heter Tadao Maruko. Under många år levde han tillsammans med en annan man som gjorde teaterkostymer.

När hans livspartner dog år 2005 ansökte Tadao Maruko om änkepension från de tyska scenernas organisation för socialförsäkringar.

I Tyskland måste varje teaterägare teckna sådana avtal för sin personal.

Men Maruko fick nej med motiveringen att änkepension var bara till för gifta av olika kön, inte för dem som levde i registrerat partnerskap.

Maruko gick då till tysk domstol i München. Den tyska domstolen var villrådig och förde frågan vidare till EG-domstolen.

Nu slår alltså EG-domstolen fast att partners av samma kön har rätt till efterlevandepension som ingår i ett fackförbunds pensionsplan.

I det här fallet de tyska teatrarnas kollektivavtal.

Domstolen slår fast att det tyska teaterförbundets vägran att betala ut efterlevandepension är detsamma som diskriminering på grund av sexuell läggning.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se