Solna

Båtklubbar ska miljökontrolleras

Båtklubbarna i Solna kommer att kontrolleras av miljöförvaltningen för att se hur mycket miljöfarliga ämnen klubbarna släpper ut när medlemmarna använder båtfärger och när de tvättar sina båtar.

Det är cirka tio båtklubbar i Solna som med start från slutet av april kommer att få besök av stadens miljöinspektörer.

Under våren har Solna satt ihop en ny checklista för inspektioner av båtklubbar tillsammans med bland annat Stockholms stad, Värmdö, Södertälje och ytterligare sju kommuner i länet.