Flygföretag kräver staten på skadestånd

Företaget Fjällflygarna i Adolfström inom Arjeplogs kommun kräver drygt en halv miljon kronor i skadestånd från staten.

För två år sen beslutade länsstyrelsen att bara svenska jägare skulle få delta under jaktsäsongens första två veckor och att under resterande tid måste alla utländska jägare ha sällskap av en svensk jägare. Beslutet drabbade företaget hårt eftersom de flyger många utländska jägare.

Det skadestånd som Fjällflygarna begär via Justitiekanslern, JK, motsvarar de inkomster som de menar att de gått miste om.

Tidigare i år beslutade JK att staten ska betala skadestånd på nästan 600 000 kronor till turistföretaget Arctic Air i Vuoggatjålme, ett företag som också bedriver flygverksamhet i Arjeplogsfjällen.