Barn- och familjevården bra i Halland, utom Hylte

Halland klarar sig förhållandevis bra i den riksomfattande kontroll som länsstyrelserna har gjort av hur kommunerna sköter barn- och ungdomsvården. Den enda hallandskommun som ådrar sig genomgripande kritik är Hylte.

Kritiken mot socialtjänsten i Hylte, som vi berättat om tidigare, handlar bland annat om om bristande dokumentation, avsaknad av palceringsbeslut och att barnen dåligt får komma till tals.

Den enda generalla kritik som länsstyrelsens socialkonsulent Agneta Höckert har gentemot hallandskommunerna är att det ofta tar för lång tid att handlägga anmälningar om barn som kan misstänkas fara illa.